Kedar restoran je u pripremi, očekivano vreme početka rada: Mart 2021