Kedar restoran je u pripremi, očekivano vreme početka rada: Decembar 2020